O pompach przemysłowych słów kilka

Home / inne / O pompach przemysłowych słów kilka

Nieustanny rozwój przemysłu, stałe wdrażanie nowoczesnych technologii, a wreszcie – nieprzerwane dążenie do wprowadzenia nowej jakości do codziennego życia. Trendy te obecne są dziś niemal w każdej dziedzinie życia, jednak to w przemyśle odgrywają rolę co najmniej bardzo istotną. A jeśli o przemyśle mowa, warto zainteresować się współcześnie dostępnymi pompami przemysłowymi, bez których przemysł tak naprawdę nie mógłby się rozwijać i stale… rosnąć w siłę. Czym są pompy przemysłowe i jakie ich rodzaje znaleźć można na rynku branżowym? O tym poniżej.

Pompy przemysłowe przeznaczone są zarówno do wody czystej, jak i brudnej. Wśród tych najpopularniejszych z pewnością wymienić można kilka rodzajów. Na początek: pompy pionowe wielostopniowe, które są pompami odśrodkowymi, członowymi. Ich zastosowanie to przede wszystkim montaż w instalacjach wodociągowych, służących efektywnemu podnoszeniu ciśnienia wody – będą to więc zakłady produkcji wody, obiegi cyrkulacji i gorącej wody.

Kolejny rodzaj pomp to produkty wirowe wielostopniowe pionowe kondensatu. Wyróżnia je pionowa budowa oraz elektryczne napędzanie, zlokalizowane na podstawie osadzonej na korpusie pompy. Tego rodzaju pompy przeznaczone są do pompowania kondensatu wody czystej – zimnej lub gorącej. Idealne do pompowania kondensatu spod próżni, przy jednoczesnej niewielkiej wysokości napływu.

Pompy dwustrumieniowe zaś, to pompy poziome o korpusie dzielonym. Pompy te zostały wyposażone w spiralne kanały ssawne i tłoczne, wyprowadzone poziomo – kanały te zostały ulokowane w dolnej części kadłuba pompy. Tego rodzaju urządzenia stworzone zostały z myślą o stosowaniu do cieczy czystych lub jedynie lekko zanieczyszczonych. Najczęściej wykorzystywane w wodociągach, elektrowniach, ciepłowniach oraz przy nawadnianiu.

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów pomp przemysłowych, na rynku znaleźć można również pompy pionowe diagonalne, jednostopniowe pompy normowe, pompy zatapialne i zatapialne śmigłowe pionowe, pompy pionowe jednostopniowe, pompy monoblokowe oraz pionowe wielostopniowe. Warto poznać je wszystkie.